Vloervoordeel
Vloervoordeel
Privacy
Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Privacy

Via de webwinkel Vloervoordeel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vloervoordeel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Vloervoordeel (Strijkviertel 46, 3454PN De Meern) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. 
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

 •  NAW gegevens
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • Emailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • IP adres 
 • Geboortedatum

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per post 
 • per mail 
 • per telefoon 
 • via sociale media 
 • per sms

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. 
 Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw NAW gegevens 
 • uw telefoonnummer 
 • uw e-mailadres 
 • uw geboortedatum

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners en doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook kunnen wij uw gegevens delen met publieke instellingen zoals de politie en de belastingdienst, als hier een wettelijke verplichting op rust. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • uw NAW gegevens 
 • uw telefoonnummer 
 • uw e-mailadres 
 • uw geboortedatum 
 • uw betaalgegevens

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden daarnaast in onze financiele administratie opgeslagen voor een termijn van 7 jaar, wegens wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Uw gegevens worden op onze eigen, beveiligde servers in Nederland opgeslagen. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn op te vragen, aan te passen, te laten verwijderen of om het gebruik voor bepaalde doeleinden in te perken en om bezwaar te maken op (gebruik van) opgeslagen persoonsgegevens. 
Wanneer wij de gegevens echter nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke verplichting is op het bewaren van uw persoonlijke gegevens kunnen wij helaas geen gehoor geven aan verwijdering van uw gegevens.

Blijf op de hoogte van Vloervoordeel


Mail voordeel

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen